ګور ګورې

gorgorrai
هر کال د اوړي پېل سره د پېښور په بازارونو کې ګورګورې هم راښکاره شي. دا ځنګلي ميوه په غرونو کې کېږي او په پښتو ژبې کې د تور رنګ په تشبيه کې کارېږي. لکه د ګورګورې وړې تورې سترګې او د تورې ژبې محاوره ډېر خلک واېې. په اولسي سندرو کې د ګور ګورو راټولول د جينکو کار ګڼل شوی دی.
د پښتو يوه ټپه ده چې:
ګورګورې ته خوره، ګور ګور خوره
مماڼې ما له رالېږه رنځوره يمه
د افغانستان او پاکستان د غرونو نه علاوه ګور ګورې، په ايتهوپيا، سعودي عرب او يمن کې هم شنه کېږي.

د عکس لپاره د عبدالله مننه

د خپريدو نيټه
۲۱ اګست ۲۰۱۵ م
صفيه حليم

1 Comment

Add a Comment
  1. Gur’Guray trees are in abundance in Saleh Khana, Cherat area. But now a days, that hill is occupied by SSG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *