د خوات مرتبان

Khwat jar
د مسوجوړ، دا مرتبان په ۱۸۳۶ م کې يو انګريز چارلس ميسن د وردګو د خوات په يوې سټوپا کې وموندلو.
دا د دويمې ميلادي پېړۍ په وروستيو کې چا د نذر په توګه هلته ايښې وه چې د کشان سلطنت د څو باچاهانو سکې يې لرلې.
هغه وخت “هويشکا” باچا (۱۴۶ م نه تر ۱۸۳ م) د افغانستان د شمال نه د هند تر متهرا واکمن و. وروسته په مرتبان ليکلې ژبه وپيژندل شوه چې “پراکريت” او متن يې څو دعاګانې او دا يې څرګندوله چې په هغې سټوپا کې د بودا يو تبرک هم پروت وي. په دې د لومړي کشان د حکومت ۵۱ کال نيټه کښل شوی ده. دا د بوداي “مها سنګيکه” فرقې نښه وه چې د بوداي دين د لومړيو فرقو نه يو و. په افغانستان کې د دې فرقې د شته والي يواځنۍ نښه هم دا مرتبان دی. په دې مرتبان کې ټول ۶۶ د برونزو سکې وې چې د دريو پخوانو باچاهانو، ويما کډفيسس، لومړی کنشکا او هويشکا نومونه پرې ليکلي دي.
دا مرتبان د گندهارا تمدن د يوې نښې په توګه اوس د لندن په برټش ميوزيم کې ايښې ده.
صفيه حليم
د لومړي خپريدو نيټه
۲ فروري ۲۰۱۳ م

3 Comments

Add a Comment
  1. MashAllah, a good site for all the Pushtoo Readers and learners. Good Work

  2. Its a wonderful website. The good thing is that It is in Pashto language, which will promote reading in Pashto. Although Pashto is the medium of instruction in Afghanistan but it very unfortunate that in Pakhtoonkhaw; no work has been done. This site will provide platform for the improvement of Pashto Language. I am proud of you for being my Teacher.

  3. په زړه پورې سايت دی، مبارکي درته وايم. يوه څه ليکنۍ ستونزې لري، که ورته پام وشي، ډېره به ښه شي. وگورئ: سوچا پښتو، نړۍ وال …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *