د پښتنو جهاد


د ۱۹ پېړۍ له پېل، پښتونخوا د سیک مهاراجه رنجیت سنګ لاس ته ورغلو. په پیښور کې د امیر دوست محمد خان وروڼو هر کال لاهور ته باج ورکاو خو د سیک جنګیالو د ظلم مخه يې نشوه نیولی.
هغه وخت د هند د برېلي څخه سید احمد شا و خوا ۷۰۰ مجاهدینو سره پښتونخوا ته ورغلو او ولس ورسره ملاوتړله.
د ” پښتنو جهاد” په هغو پیښو رڼا اچوي چې په نتیجه کې انګریز ته لاره هواره شوه. دا کتاب مومند خپرندوی ټولنې چاپ کری دی او د خپرولو دنده ” د کتاب کور” پر غاړه ده.

Leave a Reply

Your email address will not be published.