په لنډۍ کې کیسه

?????????????

ما له د سترگو محصول راکړه
پرون کور نه وې ما به لار درته کاتنه
ولې د سترگو محصول درکړم
چې څوک مئين وي هغه سل لارې ساتينه

پقيره ته په وخت رانغلې
د نيمې شپې خېرات به څوک درکړي مئينه
پقير ته وخت او بې وخت نشته
څوک چې سخي وي هغه تل خېر ورکوينه

زما په زړه کې درته سوال و
زه دې د تورو سترگو ډېره شرمېدمه
تا به سوال کړې وی زما نه
ما به په تورو سترگو لاس اېښودی وينه
د هغه سوال به څه مزه وه
تا چې په تورو سترگو ايښې وې لاسونه

د دې مصرعې ځواب مې راکړه
کور مې د سيند پر غاړه زه له تندې مرمه
د دې مصرعې ځواب دې دا دی
څوک چې مئين شي همېشه له تندې مرينه
ستا په ديدن مې نمونځ قضا کړه
زه به محشر کې خداې ته څه ځواب کوومه
ستا په محشر کې ځواب دا دی
نوی عاشق وم په ديدن نه مړېدمه

زما په زنه دې چاپ جوړ کړو
زه به بخيلې مور ته څه بانه کوومه
مور ته دې داسې بانه وکړه
منگې مې ښکته زه ورباندې پرېوتمه
په دې بانه به خلاصه نشم
منگې مې روغ دی دروغژنه به زه شمه
مور ته دې داسې بانه وکړه
منگې په خټه زه په تيږه پرېوتمه

زړگې صلاح کړې ځواب راکړې
زه دې د بل د يارۍ وويستم مئينه
زړگې صلاح دی ځواب دا دی
که بل څوک مومې ما ته مه گوره مئينه
دا خو دې داسې ځواب راکړو
لکه ژوندي چې په مړو خاورې اړوينه
ستا په دښمن دی خاورې واوړي
ته مې بورا يې زه ستا گلو غنچه يمه
رب دې خوشاله که جانانه
په دې وروستي ځواب دې ډېر خوشاله کړمه

په ژړا نه درپسې ژاړم
تا په دعا کې يادوم ژړا راځينه
په ژړا مه راپسې ژاړه
سهار دعا راپسې کړه ماښام نفلونه

د جانان باده په ما گرانه
تا له جانانه ما له څه راوړې دينه
د جانان بوي مې درته راوړو
ته په پردېس يې ستا تحفې دي دا څيزونه

سرچينه
سرحد کے لوک گيت. فارغ بخاري. دبستان فروغ ثقافت عوام پاکستان . پاکستان نيشنل کونسل اف دي ارټس. اسلام اباد. ۱۹۷۴ م .

2 Comments

Add a Comment
  1. سلامونه،
    دا پقیره نه وي، فقیر به وي؟

    1. پښتنې دغسې تلفظ کوي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *