د سقراط وېنا


۱. زه د يونان او د ايتهنز نا، بلکه د نړۍ اوسیدونکې يم.
۲. زه چا ته سبق نشم ورکولې- زه ورته د سوچ موقع ورکوم.
۳. حيرانتيا د پوهې پېل وي.
۴. د ځان موندلو لپاره د ځان په اړه فکر پېل کړئ.
۵. خپل ځان وپيژنه.
۶. په يو پوښتنې پوهيدل، نيم ځواب ترلاسه کول دي.
۷. ريښتونې پوهه دا ده چې په دې پوهه شې چې ته په هيڅ نه پوهيږې.
۸. په ژوند کې يواځې يو شی ښه دی علم- او يو شی بد دی- جهالت.
۹. هغه څوک چې نړۍ بدلول غواړي، بايد اول ځان بدل کړي.
۱۰. تعليم د اوبو يو لوښې ډکول نا بلکه رڼا بلول وي.
۱۱. د مال په ځای علم غوره کړه ځکه مال لنډ وخت لپاره او علم به تل درسره وي.
۱۲. ريښتونې عقل د ژوند، خپل ځان او نړۍ په اړه هيڅ نه پوهیدل وي.
۱۳. چې ازموينه پکې نه وي، هغه هيڅ ژوند نه دی.
۱۴. عالي زهن په مفکورو خبرې کوي، عادي زهن په واقعاتو او معمولي زهن د خلکو په اړه لګیا وي.
۱۵. تاسو چې څه سوچ کوئ، هم هغسې کېږي.
۱۶. ژوند د کار لپاره دی.
۱۷. که ارمان مو پوره نشي نو غمګین یئ. که پوره شي نو بیا هم غمګین یئ چې دا به ختم شي. ستاسو ذهن، د بدلون، درد، ژوند او مرګ د مسوليتونو نه آزادي غواړي. خو بدلون يو قانون دی او که هر څومره ورته پلمې جوړې کړئ، حقيقت نشي بدليدی.
۱۸. هغه څوک چې په شتو خوشاله نه وي، په خپل ارمان هم نشي خوشاليدی.
۱۹. د خوشالۍ راز، د مال په زياتولو کې نا بلکه د “لږو” نه خوند اخیستل وي.
۲۰. قناعت د فطرت خزانه ده او هغه څوک تر ټولو شته من وي چې قناعت ولري.
۲۱. هر چا سره مهرباني وکړئ، ځکه هر څوک په خپلو خولو کې ډوب وي.
۲۲. کله کله خپل چاپېره ديوالونه ځکه جوړوئ چې څوک تاسو ته د رسيدو لپاره يې مات کړي.
۲۳. واده هرو مرو وکړئ، که ښځه مو ښه وه نو خوشاله به يئ- او که بده وه نو فلسفي به شئ.
۲۴. د بدلون لپاره، زوړ سیسټم سره د جنګ په ځای، نوې نظام جوړول دي.
صفیه حلیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *