ښکلی کتاب

book scan 3
دا د نثر هغه ټولګه ده چې په ۲۰۰۱ م کې په پېښور کې چاپ او خپور شو. دا ليکنې شعر ته ورته دي خو يو خيال پکې بيان شوی دی او کيسې ته ورته وي.
دا ټول نثرونه د خ‍پلو يادښتونو د کتابګوټو نه مې غوره کړل چې يو او بل ځاې کې مې ليکلي وو. د ځينو لپاره مې انځورونه اوعکسونه هم برابر کړل او د هغه نثر نوم مې ورله ورکړو چې ښکلې کتاب نوميدو.
د لوستلو لپاره دلته کليک وکړئ.
د خپرېدو نېټه ۲ فروري ۲۰۱۴ م

chkulai kitab pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *