د پښتو املا نښې

د پښتو ليکلو ( ټايپ) په وخت ځينې نښې د جملو رواني د ولوستونکو لپاره ضرور وي.  هغه وخت چې مسلکي کاتبانوبه په لاس ليکل، د وقفې او د پيراگراف جوړول ددوي په اس کې و. هغوي به يوبد خط ته هم ښکلې ترتيب ورکړو چې د ولوستوکي په سترگو ښه ولگي.  اوس د کاتبانو کارهر څوک پخپله کولې شي.

 (.) فل سټاپ

د هرې جملې په پاې کې د وقفې نقطه فل سټاپ (.) وي.  د نقطې نه وروستو دوه خالي ځايونه يا سپيس پکار وي او ورپسې بله جمله پيل شي.

 (،) کامه

د جملې هغه ځاې چې تاسو پکې لنډ ساه اخلئ،  کامه ( ،) پکاريږي. د کامې نه وړاندې سپيس نه وي، وروستويوسپيس وي او بيا وړاندې جمله پورا کيږي.  ددې بيلگه په هم دې جمله کې ليدې شئ.

 ؛  سيمي کولن

دا نښه څوځايونو کې کاريدې شي؛ که په جمله کې څونومونه ليکئ يا د يو شي وضاحت کوئ. ددې نه وړاندې سپيس نه وي او وروستو يو سپيس راځي. د جملې په سر کې ددې بيلگ ليدې شئ.

 : کولن

 دا دوه نقطې هغه وخت کاريږي چې يو ليکوال د جملې وضاحت کول غواړي.  ددې نه وړاندې سپيس نه وي او وروستو يې يوسپيس راځي.  کله کله د جملې په پاې کې هم سيمي کولن کاريږي: لکه دا جمله:

؟    د پوښتنې يا سواليه نښه

ددې نښې په پيل کې سپيس نه وي او وروسته به يې ولې دوه ځلې سپيس کاروو؟  ځکه چې نوې جمله پيل کيږي.  دا نښه د غيرمستقيم پوښتنو لپاره نه کاريږي لکه: هغه رانه پوښتنه وکړه چې ته چرته تللې وې.

  !   د حيرانتيا نښه يا ايکسکلميشن

 دا نښه په جمله کې حيرانتيا يا تاسف ښکاره کولو پر وخت کاريږي. ددې نه وړاندې سپيس نه وي اولکه د فل سټاپ د جملې په پاې کې کاريږي.   يوه بيلگه:  افسوس!   توبه مې ده!

کله کله دا ديوې سواليه نښې سره يو ځاې هم راتلې شي لکه: دې بل ځاې نشو ودريدې؟!  ځينې ليکوالان دا نښه درې وارې (!!!) کاروي چې څه گټه نه لري.

  ”  دخبرونښه

په انگريزي کې دا نښه سپيچ مارک يا اينورټيډ کامه نوميږي. هغه وخت چې تاسو په ليکنه کې د چا خبرې ليکئ چې وينا وال درته کړې وې. د خبرې په پيل او په پاې کې دا نښه بې له سپيس کارولې شئ او د خبرې په پاې کې د کامه نښه وي. دا نښه کله کله د يو ټکي د متبادل لپاره هم کاريدلې شي.  په امريکه او ځينو نورو ملکونو کې دخبرو نښه غبرگه نه وي. بيلگه : ” يو اس مې پکار دې، خانه”، اشرف وويل.

پيراگراف

هر ليکنه په څو وړو برخو ويشل کيږي چې پيراگراف نوميږي.  په هرپيراگراف کې يوخيال ځايږي او ددې وروستۍ جمله کله کله د نوي پيراگراف د پيل د جملې سره تړاو لري.  د ويبپاڼې لپاره د ليکنو پيراگراف وړوکې وي.

( ) قوس

يو تورې يا جمله هغه وخت په قوس کې ليکل کيږي چې د ولوستونکي د پام وړ شي.  په پښتو کې کله کله يو تورې په دوو لهجو کې دوه ډوله املا لري.  ددې لپاره قوس ښه وي، لکه پيشمنې ( پيشلمې)  شوملې ( شړومبې) او داسې نور.

صفيه حليم

5 Comments

Add a Comment
 1. یو نه نړی مننه د دی لوی خدمت نه چی موږ ځوانانو او افغانی ټولنی ته مو کړی دی ،ډیر په زړه پوری بریښنا پاڼه ده ما تر اوس د جونالزیم برخ تر ټول په زړه پوری ده لوړ مطلب می ډیر خوښ شوی چی ریښتا شی زه افغان یم خو په خپل ژبه دومر نه پوهیږم ځومره چی په نور ژوبو سر اشانای لرم.مننه ښاغلی صیفه حلیمه صاحبه نه او ټول ملګرو چی په یاد خدمت کی ونډه لری
  په درنښت
  پوپل
  افغانستان

 2. Efhamullah Arham

  ډير په زړه پوری معلومات که همدغه لړی جاری وساتی ډیره ګټوره به وی. همدارنگه زمون. بله غوشتنه به د ی گانو په اره وی .
  درنشت
  افهام الله

 3. دښکلو مالوماتو څخه مو ډیره زیاته مننه ادا کوم الله مو تل کامیابه او جاویدان خوشحاله لره، د لا زیاتو مالوماتو په هیله.

 4. ډیر ښکلی معلومات دی مننه کوم

 5. یوه نړۍ مننه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *