پیغمبری ګل

Wild forest violet in the spring forest. Blooming close-up. Nature background. Sweet Violet, English Violet.


د پیغمبر ګل کاسني (اودي) رنګ او پاڼې په منځ کې زیړ یا سپین خال لري. په لاطیني کې دا د ” وایولا” کورنۍ ګل دی چې شا و خوا ۶۰۰ مختلفو رنګونو کې پیدا کېږي. خلک يې د “پېنزي” په نوم هم پېژني.
د “وایوله” بوټې د زړی نه وده کوي او په یوه څانګه کې یو ګل شنه شي. ځکه خو یوه مصرع ده چې
ګل د پیغمبرپه میږتون ولاړ تنها یمه
پیغمبري ګل په یخو ملکونو کې وي خو اوس يې خلک په ګرمو ملکونو کې هم په ژمي کې کري. د ځینو قسمونو بوټي هر کال پخپله شنه شي او که ښه ساتنه يې وشي نو په سخت ژمي کې هم پاتې کېږي.
د پیغمبري ګل، بوټې يې له زمکې ډېر لوړ نه وي او ځینې يې واړه او نازک وي. اکثر د ښایست لپاره په ګملو او ټوکریو کې ۱۰ نه تر ۲۰ دانې کري. د کاسني نه علاوه پیغمبري ګل په زیړ، سپین او اناري رنګونو کې هم وي. په دوی کې د نسواري رنګ لیکې او خال وي چې کله کله د پیښو د مخ په شان ښکاري. خو د پښتنو په سیمه کې دودیزه پیغمبري ګل په منځ کې ټکی یو شاعر ته دا الهام ورکوي.
یغمبري ګل به ترینه جوړ شي
که په لنډۍ زنه دې کیښودل خالونه

Leave a Reply

Your email address will not be published.