نیمګری انځور

?????????????


د لنډو کیسو دغه لومری غونډ مې په ۱۹۹۹ م کې دانش کتاب خپرنځي له خوا چاپ شو. د پښتۍ انځو ورته ښاغلي ویس الدین غیاثي جوړ کړی و. د دې کتاب ځینې کیسې د ۱۹۸۴ م په وروستیو کې مې په یوې کاپۍ کې لیکلې چې وروسته رانه په کتابونو کې ورک شو. یو څو کیسې د لندن په یوې مجلې “ډیوه” کې خپاره شول چې ایمل پسرلي به رانه په ټینګارغوښتل. بیا هم هغه مشوره راکړه چې کتابی شکل ورله ورکړه. زه پخپلو کارونو کې دومره بوخته وم چې په لاس لیکل شوي ۲۰ کیسې مې په پیښور کې د بی بي سي دفتر یو همکار ته ورکړې چې ټایپ کړی. د ټایپ نه وروسته څو کسانو د دې پروف ولوستل او مسوده يې اصلاح کړه. په پای کې پیر محمد کاروان ورته سریزه ولیکله او کتاب چاپ شو.

د کتاب د لوستلو لپاره د پي- ډي- ایف په نښه کلیک وکړئ. مننه
Neemgarray Anzor

Leave a Reply

Your email address will not be published.