ابجد

?????????????


تاسو به په ځینو پخوانیوپاڼو د ۷۸۶ شمېره لیدلې وي. دا د بسم الله الرحمن الرحیم سمبول دی. د تورو ارزښت یا قیمت په شمېره کې معلوموي چې ” ابجد” نومېږي.
ابجد (ا- ب- ج- د) د پخوانۍ عربي (تازي) ژبې لومړي څلورټکي دی او دا نوم اوس د ” الف ب ” لپاره هم کارېږي. د لیکلې ژبې ټکي یا توري په لومړي ځل د لبنان “فونیقي” خلکو له خوا جوړشول. دوی سمندري تجاران وو او د حساب لپاره به يې دا ټکي هرځای له ځانه سره وړل چې ټولو ټکو ارزښت (قیمت) لرلو. بیا د نړۍ نورو ژبو هم داسې نښې جوړې کړې، د یونان او ارامیک ژبو خپل ابجد وو. لاطیني او اروپایی ژبو هم له دغو ابجدو کار واخیستو او د خپلې ژبې د تلفظ سره سم پکې نورټکي ورزیاتول.
عربي ابجد د ” عبراني-فونیقي او سیمېټک- ټکو سره تړاو لري. دغو پخوانو ژبو یواځې د “کانسوننټ” غږ ټکي لیکل. د “واول” غږونو لپاره به يې یا د ټکو شکل بدلاو او یا به يې تشدید(زور-ذیر-پیش) کاروو.
“ابجد” یواځې د لیکلولپاره نه وو ځکه هرټکې خپل اصل، مفهوم او ارزښت بدلوي. د بېلګي په توګه ” الف” په مختلفو بڼو تلفظ کېږي. آ-آی- اي- او-اؤ- وغېره. عربانو په ریاضي کې ډېر پرمختګ کړې و او په “الجبرا” کې د هر یو ټکي ارزښت فزکس ته وده ورکړه.
د عربي ابجد د هر ټکي قیمت (ارزښت) په دغه ډول دی.
الف-۱
ب-۲
ج-۳
د-۴
ه-۵
و-۶
ز-۷
ح-۸
ط- ۹
ی- ۱۰
ک- ۲۰
ل- ۳۰
م- ۴۰
ن-۵۰
س- ۶۰
ع- ۷۰
ف-۸۰
ص- ۹۰
ق- ۱۰۰
ر- ۲۰۰
ش- ۳۰۰
ت- ۴۰۰
ث- ۵۰۰
خ- ۶۰۰
ذ- ۷۰۰
ض- ۸۰۰
ظ- ۹۰۰
ع- ۱۰۰۰
اوس که څوک د خپل نوم ارزښت یا بیه راویستل غواړي نو هغه به د دې د ټکو قیمت جمع کړي.
د عربي ژبې زده کوونکي د ابجد یادولو لپاره دغه فارموله کاروي.
ابجد-هوز- حطی-کلمن-سخوص-قرشت-ثخذ-ضظع
د یاسمین حسین نه په مننې.
۲۷۳
د خپریدو نېټه-۸ جنوری ۲۰۱۸ م

Leave a Reply

Your email address will not be published.