د ډيوې په غېږکې


د لنډو کیسو دا ټولګه په ۲۰۰۳ م کې کوټه کې چاپ شوه خو د دې ځینې کیسې پخوانۍ دي. د ۱۹۸۶ م راهیسې یوې کاپۍ کې مې کله نا کله یوه کیسه ولیکله. دا کاپۍ رانه په کتابونو او نورو کاغذونو کې ورکه شوه. بیا مې وموندله او مسوده راته یو همکار ټایپ کړه. له چاپه وروسته د کمپیوتړ مسوده هم ورکه شوه او اوس د ویبپاڼې لپاره مې د سره ټایپ کړه.
د کتاب لوستلو لپاره لاندې د پي-ډي-ایف په نښې کلیک وکړئ. مننه
Deeva

2 Comments

Add a Comment
  1. Dear Mom , PDF click is missing. I want to down load the “ Deeva pa ghaig k”

    1. Click on the word ” Deeva” at the end of Pashto text.

Leave a Reply

Your email address will not be published.