افغانان په لاهور کې

afghans on Lahore darbar
دا عکس په ۱۸۸۰ م دسمبر په میاشت کې یو انګریز جان برک واخستو.
هغه وخت دوېم افغان جنګ پای ته رسیدلې و، سردار محمد ایوب خان په پارس کې خپل پوځ له ترتیب ورکوو. سر لیپل ګریفن امیرعبد الرحمان ته د اپریل په میاشت کې د ملګرتیا لیک وراستولې و. امیر هم د ملایانو د مخالفت سره سره انګریز ته مثبت جواب لیکلې و. هغوی ته يې ډاډ ورکړې و چې د انګریز له اجازې پرته، د روس سره به خط و کتابت نه کوي.
انګریز د افغان شهزادګانو، امیرانو او نورو چارواکو یوه ځانګړي ډله “دربار” ته وروبلله.
په دغه عکس کې درې انګریز افسران هم ښکاري چې یو يې کیڼ لاس ته په زمکه او بل يې شا ته په کرسۍ ناست دی. درېم پر زمکه سپینو جامو او ټوپۍ کې د پوځ افسر دی. د ټولو افغانانو په سرخپل دودیزه لیکه دار یا چارخانه دار پټکي دي. دوه کسان چې ښې او ګس لاس ته په زمکه ناست دي، د خپلو لویو زرینو پټکو نه معتبر ښکاري. یو ممکن د امب او بل د دیر نواب وي. دوی دواړه به د انګریز او افغانانو سره په خبرو اترو کې فعال وو.
د دې دربار نه د انګریز هدف امیر ته دا ډاډ ورکول وو چې که پارس یا روس له خوا د حملې په وخت دوی به د افغانستان دفاع کوي.

صفیه حلیم
د خپریدو نېټه-۲۶ ستمبر ۲۰۱۷ م

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *