د نړۍ ولسي کيسې

swans
“د نړۍ ولسي کيسې” په ۱۹۹۱ م کې د بي بي سي پښتو خپرونو لپاره د بيلا بيلو سرچينو نه راټولې شوې. صفيه حليم وليکلې او په خپل غږ کې به يې هره اوونۍ خپرولې.
په ۲۰۰۵ م کې له هغو کيسو ۲۳ غوره او د دانش خپرونو په تخنيکي مرستې، ميوند کلتوري ټولنې له خوا په کتابي بڼه خپاره شول.
۱۳ مارچ ۲۰۱۶ م

د کتاب لوستلو لپاره دلته کليک وکړئ

د نړۍ ولسي کيسې

2 Comments

Add a Comment
  1. its interesting book and i like its
    can you tell me economic books

    1. د اقتصادو په اړه کتاب نه لرو. مننه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *